Pulang ke rumah orang tua tuh bawaannya makan melulu. Mamak masak ini, masak itu. Kakak bawa ini,...

read more